Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

O WŁAŚCICIELU

Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.poradnik.wystroj-okien.pl (dalej jako: „Strona” lub „Landing Page) jest MARCIN OLBRYCHT prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARCIN OLBRYCHT - OLMARK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6312439074, REGON 180294909, adres poczty elektronicznej: sklep@wystroj-okien.pl (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).


KORZYSTANIE ZE STRONY

Landing Page jest dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Administrator udostępnia newsletter, za którego pośrednictwem przesyła na podany adres poczty elektronicznej zapisanym na niego osobom cykliczne informacje o nowościach, promocjach i produktach w sklepie internetowym Właściciela dostępnym pod adresem www.wystroj-okien.pl, w tym informacje handlowe (dalej jako: „Newsletter”). Aby zapisać się na Newsletter należy na Stronie podać imię i adres poczty elektronicznej, na który ma być rzesyłany
Newsletter oraz kliknąć pole umożliwiające zapis.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga posiadania dowolnej przeglądarki internetowej zaktualizowanej do najnowszej wersji. W przypadku korzystania z Newslettera niezbędne jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej. Korzystanie ze Strony i Newslettera jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony.

Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. W przypadku korzystania z Newslettera możesz z niego zrezygnować poprzez kliknięcie w link umieszczony w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera. Możesz również w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać rezygnację na adres podany poniżej.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem ze Strony, Newslettera lub innych pytań prosimy o kontakt pisemny z Właścicielem Strony na adres: al. Warszawska 227 B, 39-400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@wystroj-okien.pl.


DANE OSOBOWE, STATYSTYCZNE I PLIKI COOKIES

Administrator może przetwarzać dane osobowe (imię i adres poczty elektronicznej) osób korzystających ze Strony. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku korzystania z Newslettera. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest jej Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą, to jest na podstawie artykułu 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami wymaganymi przez prawo.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera.

Administrator może przetwarzać również anonimowe dane statystyczne związane z korzystaniem ze Strony (dane o geolokalizacji, używanej przeglądarki internetowej, czasie przeglądania Strony) lub dane statystyczne związane z korzystaniem z Newslettera (dane o liczbie odbiorców, otwarciu wiadomości, kliknięciu w link zawarty w wiadomości, używanym klienci poczty/webmail, geolokalizacji na podstawie adresu IP).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:
• dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji korzystającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony oraz badania potrzeb korzystających, z wyłączeniem personalnej identyfikacji korzystającego.

Poniżej znajduje się szczegółowe wyszczególnienie plików Cookies oraz celów ich używania,
które mogą być używane podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej
Sklepu Internetowego:
 

Nazwa pliku Cookies
          
Cel używania pliku Cookies

GOOGLE.COM


Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony. 
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być bowiem wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.


Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony. 
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być bowiem wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 

ODESŁANIA
 
Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.  

PRAWA AUTORSKIE
 
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.  

KONTAKT Z AUTOREM
 
W razie jakichkolwiek kwestii związanych z korzystaniem ze Strony, Newslettera lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony, w szczególności pisemny na adres: al. Warszawska 227 B, 39-400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@wystroj-okien.pl.